Tietopyyntö, henkilötiedot

HEL 2023-001442
More recent handlings
§ 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 3 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtajalääkäri

This decision was published on 15.02.2024

Close