Paikallinen sopimus, pelastuslaitoksen palomiesten, asemamestareiden ja palomestareiden työaika

HEL 2023-001540
More recent handlings
§ 13

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten, asemamestareiden ja palomestareiden työajasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteiden mukaiset paikalliset sopimukset pelastuslaitoksen palomiesten, asemamestareiden ja palomestareiden työajasta.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksessa on ollut käytössä työaikajärjestely, jossa työaika on keskimäärin 42 tuntia 52 viikon jaksossa ja työvuorojen pituus on ollut 24 tuntia. Työaikalaista ja virka- ja työehtosopimuksista poikkeava järjestely on perustunut aluehallintoviraston työaikalain 39 §:n nojalla antamaan poikkeuslupaan ja paikalliseen sopimukseen, jossa on huomioitu aluehallintoviraston asettamat lupaehdot. Aluehallintovirasto on antanut määräaikaisen poikkeusluvan ajalle 1.1.2022-1.1.2024.
Näillä paikallisilla sopimuksilla mahdollistetaan pelastuslaitoksessa käytössä olleiden työaikajärjestelyjen jatkaminen. Aikaisempia paikallisia sopimuksia uusitaan ja samalla niiden sisältöä täsmennetään asema- ja palomestareiden osalta.

This decision was published on 06.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus palomiesten työajasta 2023
2. Palomestareiden paikallinen sopimus työajasta Helsingin pelastuslaitos 2023
3. Asemamestareiden paikallinen sopimus työajasta 2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.