Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001610
More recent handlings
§ 20

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala-johtajan päätöksen § 12/8.2.2023 perusteella vuoden 2023 perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 § 12 toimialan palvelukokonaisuuksien
käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 8 210 000 € ja toimintamenot ovat 416 264 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 12 962 000 €. Alueiden keskitettyjen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Oppimisen tuen yksiköiden toimintamenot ovat 2 145 676 €. Koulujen toimintamenot ovat yhteensä 401 156 324 € (pois lukien Kehitysvammaisten kouluajan ip-toimintaa, 5 964 000 €) (liite 1). Koulujen kehyksien, alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön määrärahojen kokonaissumma on 411 163 070 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 7 861 070 €.

This decision was published on 22.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 310 37696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja