Hankinta, 2. optio, päihdelääkäripalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-001689
More recent handlings
§ 13

Optiokauden käyttöönotto, päihdelääkäripalvelujen hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa päihdelääkäripalveluissa käyttöön toisen yhden vuoden optiokauden siten, että sopimusta jatketaan kaikkien palveluntuottajien kanssa ajalla 1.9.2023 – 31.8.2024.

Palveluntuottajina puitejärjestelyssä ovat:
1. Hoitoturva Terveyspalvelut Oy (2451427-6)
2. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy (1625174-4)
3. Suvera Oy (2872870-6)
4. Addiktum Oy (2636693-2).

Optiokauden sitoumukseton arvioitu arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Taustaa

Päihdelääkäripalvelut on kilpailutettu vuonna 2019.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 26.6.2020, § 40. Päihdelääkäripalvelun hankinnan kohteena oli Psykiatria- ja päihdepalvelujen päihdelinjan lääkärityö avohoidon- tai laitoshoidon yksiköissä.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt ensimmäisen optiovuoden käyttöönotosta päätöksen 20.4.2022, § 53. Ensimmäinen optiovuosi on päättymässä 31.8.2023.

Optiokausi

Sopimusehtojen mukaan hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen perussopimuskauden jälkeen. Tilaaja päättää optiokauden käyttämisestä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista. Optiokauden aikana tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tilaajan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Sopimus

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta. Optiokaudella 1.9.2023 – 31.8.2024 noudatetaan perussopimuksen HEL 2019-012935 ehtoja ja hintoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä 31.8.2022.

Hankintavaltuudet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2019-012935 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään 24.3.2020 § 52.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

This decision was published on 20.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Pulkkinen, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 23013

pia.pulkkinen@hel.fi

Essi Kangastie, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37358

essi.kangastie@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja