Paikallinen virka- ja työehtosopimus, hälytysraha, KVTES:n ja Sote-tes:n piiriin kuuluva henkilökunta

HEL 2023-001829
More recent handlings
§ 22

Korkeampi hälytysraha sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluihin KVTES:n ja Sote-sopimuksen piiriin kuuluvalle henkilökunnalle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti määräaikaisesta jatkosta 150,- euron hälytysrahalle sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa KVTES:n ja Sote-sopimuksen piiriin kuuluvalle henkilökunnalle 24.9.2023 saakka

Päätöksen perustelut

Aiempi hälytysrahapäätös on tehty 28.2.2022 alkaen toistaiseksi.

Koronan aiheuttama hoitovelan purku aiheuttaa monenlaisia haasteita työpaikoilla. Korkeamman hälytysrahan tarkoitus on kannustaa henkilöstöä tulemaan työhön tilanteessa, joissa työnantaja on arvioinut potilas- tai asiakasturvallisuuden turvaamiseksi lisähenkilöstön tarpeelliseksi.

Tällä viranhaltijapäätöksellä poiketaan KVTES:n III luvun 22 §:n sekä Sote-sopimuksen III luvun 22 §:n mukaisesta hälytysrahasta. Hälytysrahana maksetaan em. tilanteissa 7,61 sijasta 150 euroa.

Hälytysraha maksetaan, mikäli henkilö kutsutaan työnantajan toimesta vapaa-ajalta työhön ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä ja työhön on saavuttava alle 12 tunnin kuluessa. Mikäli henkilö tulee tekemään yksittäisen vuoron, se ei oikeuta hälytysrahaan, koska kyseessä on normaali sijaisuus.

This decision was published on 21.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31076

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja