Luottokortin hankinta, S-Business, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelut, itäinen nuorisotyö

HEL 2023-001833
More recent handlings
§ 2

S-Business yhteiskäyttökortin hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden itäisen nuorisotyön nuorisotyöyksiköille

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hankkia S-Business-kortteja itäisen nuorisotyön yksiköiden toimipisteille seuraavasti:

Kontulan nuorisotalo Luuppi (2 kpl)
Vesalan nuorisotalo (1 kpl)
Kivikon nuorisotalo Kipinä (1 kpl)
Moniääninen Helsinki hanke (3kpl).

Itäkeskuksen nuorisotalo (1 kpl)
Myllypuron nuorisotalo (1 kpl)
Koulunuorisotyön projekti (1 kpl).

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö (4 kpl) käsittäen toimipisteet: Nuorten ympäristötila, Seikkailutalo, Meriharjun leirikeskus, Begtsårin leirikeskus.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan luottokortin hankintaohjeen mukaan lähin viranhaltija päättää erityisluottokortin hankinnasta.

Itäisen nuorisotyöyksiköissä korttia tarvitaan toimintaan liittyviin elintarvikeostoihin. Ostoraja 1 000 euroa / kuukausi.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 14.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö