Luottokortin hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelut, läntinen nuorisotyö

HEL 2023-002089
More recent handlings
§ 6

Luottokortin hankinta eräälle läntisen nuorisotyön työntekijälle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti oikeuttaa Kaarelan nuorisotyöyksikön työntekijän, Länsiluotsi Jouni Aallon toteuttamaan hankintoja hänelle myönnetyllä luottokortilla 1000 euroa/laskutuskausi edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistoa.

Päätöksen perustelut

Tarve kortille on työtehtäviin liittyvissä tilanteissa, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 §:n mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018 antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 14.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja