Kertapalkitsemisen lisääminen ja kohdentaminen vuodelle 2022, tarkastusvirasto

HEL 2023-002268
More recent handlings
§ 4

Kertapalkitsemisen lisääminen ja kohdentaminen vuodelle 2022, tarkastusvirasto

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti kertapalkitsemisen lisäämisestä ja kohdentamisesta tarkastusvirastossa vuodelle 2022 kertapalkitsemisen periaatteiden mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Tarkastusviraston rahoitusehdon toteutuminen todettiin vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä. Tarkastusviraston rahoitusehto toteutui täysimääräisenä. Kertapalkitsemisen lisärahoitus on 1,5 prosenttia säännöllisen työajan palkkasummasta eli 16 030,80 euroa.

Kertapalkitsemisen lisärahoituksesta maksettavien palkkioiden jakaminen perustuu kaupungin kertapalkitsemisen periaatteisiin ja virastossa yhteistoiminnassa keväällä 2022 määriteltyihin painopisteisiin, joita ovat strategisten tavoitteiden edistäminen, hyvä asiakaskokemus ja hyvä henkilöstökokemus.

Kertapalkitsemisen lisärahoitusta koskevissa päätöksissä käytetään lisäkertapalkkioiden omaa palkkalajikoodia 40017 Tavoitepalkkio lisärahoituksesta.

This decision was published on 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja