Määräraha, kaupunkiyhteisten henkilöstökerhojen ja henkilöstöneuvottelukuntien määrärahat vuonna 2023

HEL 2023-002555
More recent handlings
§ 3

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille ja henkilöstöneuvottelukunnalle vuodelle 2023

Henkilöstöpolitiikan johtaja

Päätös

Henkilöstöpolitiikan johtaja päätti myöntää avustusta kaupungin henkilöstökerhoille, henkilöstöneuvottelukunnalle sekä eläkeläiskerhoille vuoden 2023 toiminnan järjestämiseen seuraavasti:

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry 1 500 €

Henkilöstöneuvottelukunta 10 000 €

Kaupungin linnut 1 500 €

Sekakuoro Vox Urbana 3 500 €

Stadin soutuklubi 1 000 €

Avustukset maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston vastuullinen työnantaja -yksikön määrärahoista sisäiseltä tilaukselta 1836200008.

Päätöksen perustelut

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille, mukaan lukien eläkeläiskerhot, perustuu harkintaan ja niistä päätetään vuosittain.

Avustukset myönnetään kaupungin henkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeen (1.2.2021) mukaisesti hakemusten ja kokonaisharkinnan perusteella. Kaupunginkanslian määrärahoista jaettavaa avustusta voivat hakea kaupunkitasoisesti toimivat kerhot.

Avustusten suuntaamisen ensisijaisena tavoitteena on Helsingin kaupungilla palvelussuhteessa olevan henkilöstön kerhotoiminnan, aktiivisen vapaa-ajan ja liikunnan tukeminen. Määrärahapäätöksissä on huomioitu kerhojen toimintasuunnitelma ja taloudellinen tilanne.

This decision was published on 06.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja

Attachments

1. Henkilöstökerhot ja henkilöstöneuvottelukunta hakemukset yhteenveto 2023
2. Helsingin kunnalliset eläkeläiset toimintasuunnitelma 2023
3. Henkilöstöneuvottelukunta toimintasuunnitelma 2023
4. Kaupungin linnut_toimintasuunnitelma 2023
5. Sekakuoro vox urbana tomintasuunnitelma 2023
6. Stadin Soutuklubi Toimintasuunnitelma 2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.