Avustuksen hakeminen, valtionavustus, kaksikielisen opetuksen laajentaminen 2023, opetushallitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-003165
More recent handlings
§ 40

Valtionavustuksen hakeminen kaksikielisen opetuksen laajentamiseen ja kehittämiseen 2023-2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeelle ”Helsinki oppii kielillä 6”.

Opetushallitukselta haetaan valtionavustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseen yhteensä 200 430 euroa (asianumero 3/799/2023). Hankkeen omarahoitusosuus 22 270 euroa (10 %) katetaan kehittämispalveluiden budjetista. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2023–31.12.2024. Hankkeenkokonaiskustannukset ovat 222 700 euroa.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Satu Koistisen toimialan kehittämisen tuesta toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtionavustusta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen yhteensä enintään 842 000 euroa maaliskuussa 2023. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksenjärjestäjät, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista. Valtionavustuksella tuettavan hanketoiminnan keskeiset tavoitteet löytyvät tämän päätöksen liitteenä olevasta Opetushallituksen hakuilmoituksessa (Liite 1).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen pedagoginen kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Hankkeen tavoitteet, toiminta sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa valtionavustushakemuksessa (Liite 2).

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisentoimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 14.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja