Avustuksen hakeminen, valtionavustus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2023, opetushallitus

HEL 2023-003170
More recent handlings
§ 41

Valtionavustuksen hakeminen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudessa

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtion erityisavustusta hankkeelle ‘Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuksessa 2023–2024’. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2023–31.12.2024.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 200 000 euroa. Valtion erityisavustusta haetaan yhteensä 180 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus (10 % kokonaiskustannuksista) on enintään 20 000 euroa, joka katetaan kehittämispalveluiden budjetista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa projektipäällikkö Taina Torniaisen kehittämispalveluista asioimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä tämän hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut keväällä 2023 haettavaksi valtion erityisavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa vuosina 2023–2025 yhteensä enintään 1 550 000 euroa. Erityisavustuksen keskeiset tavoitteet ilmenevät oheisesta Opetushallituksen hakuilmoituksesta. Hakukelpoisia ovat varhaiskasvatuksen järjestäjät. Erityisavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeiden kokonaismenoista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jolla mm. edistetään kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteita, että ’Laadukas varhaiskasvatus, koulutus ja opetus ovat toimivan kaupungin ja hyvän elämän perusta’, ’Opetuksessa ja oppimisen ympäristöissä hyödynnetään ja kehitetään teknologisia ratkaisuja’ ja ’Parannetaan Helsingin kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana ja työoloja ottaen koko henkilöstö mukaan’ sekä ’Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin’.

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa avustushakemuksessa.

Hankkeen toteutusta toimialalla koordinoi kehittämispalvelut, joka tekee toteutuksessa tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden sekä tietohallintopalveluiden kanssa.

Toimivalta

Rahoitusjohtaja on 10.12.2018 päättänyt (103 §), että perusopetusjohtaja on toimivaltainen päättämään kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

This decision was published on 14.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.