Hankerahoitus, Climate neutral destinations (CliNeDest) -hanke, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma, kaupunginkanslia

HEL 2023-003323
More recent handlings
§ 10

Osallistuminen EU:n Interreg Baltic Sea Region-ohjelman rahoitushakuun hankkeella Climate neutral destinations (CliNeDest).

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeella “Climate neutral destinations (CliNeDest)”. Samalla vs. strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston matkailu ja kohdepalvelut yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään  322 988 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 258 390 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 64 598 euroa.

Päätöksen perustelut

CliNeDest hankkeen tavoitteena on matkailualan siirtyminen kohti hiilineutraaliutta. Hankkeessa edistetään YK:n alaisuudessa toteutettua Glasgow Declaration matkailualan deklaraatiota ja toimintamallia kohti hiilineutraaliutta. Tavoite on, että Pohjoismaat sekä Itämeren ympäristö ovat edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä tämän teeman ympärillä. Tämä tuo positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi kilpailuetua alueille. Hankkeen avulla luodaan Climate Action Plan, jota projektin aikana lähdetään edistämään. Helsingin erikoistumisalue hankkeessa on uudistava matkailu ja hankkeen aikana luodaan matkakohdetta sekä matkailuyrityksiä varten toimintamalli, jonka avulla uudistavaa matkailua voidaan edistää. Tavoitteena on nousta yhdeksi maailman johtavista hiilineutraalin matkailun destinaatioista.

Hankkeessa luodaan toimintamalleja, tehdään yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, tuetaan yrityksiä sekä luodaan ekosysteemiä aiheen ympärille. Glasgow Declarationin tuoma verkosto tukee opittujen asioiden jakamista ympäri maailmaa.

Hanke tukee kaupungin sekä kaupungissa toimivien matkailuyritysten polkua kohti hiilineutraaliutta. Hankkeesta saatavat opit, verkostot sekä toimintamallit tulevat vaikuttamaan merkittävästi matkailu ja kohdepalvelut -yksikön toimintaan sekä resursseihin. Hankkeen toimenpiteet on rakennettu Glasgow Declarationin ympärille niin, että kaikki toimintamallit voidaan monistaa myös muihin matkakohteisiin.

Hanke toteutetaan 1.10.2023 – 30.9.2026 välisenä aikana. Hankkeessa on partnereita Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Visit Tampere Oy.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 08.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Timo Cantell
vs. strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö