Vahingonkorvaus, esinevahinko, 25.12.2022, Paloheinän silta

HEL 2023-003443
More recent handlings
§ 16

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close