Arvopostin kuittaaminen 1.3.2023 alkaen, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2023-003529
More recent handlings
§ 5

Taloushallintopalveluliikelaitoksen arvopostin kuittaaminen 1.3.2023 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa seuraavat henkilöt, kukin erikseen, kuittaamaan taloushallintopalveluliikelaitokseen tulevan arvopostin 1.3.2023 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään sen ajan, jonka henkilö hoitaa mainittua tehtäväänsä.

Osasto
Henkilöstö- ja hallintopalvelut

Fatty  Nina
suunnittelija
Turpeinen Päivi
hallintopäällikkö
Virtanen Visa
vahtimestari

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 7.12.2022, § 316 ) 11 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa

This decision was published on 13.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Decisionmaker

Anniina Kitula
toimitusjohtaja