Hankinta, optio, suun terveydenhuollon ostopalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-003822
More recent handlings
§ 24

Optiokauden käyttöönotto, suun terveydenhuollon ostopalvelut

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa suun terveydenhuollon ostopalveluhankinnassa käyttöön yhden vuoden optiokauden siten, että sopimusta jatketaan Hygga Oy:n kanssa ajalle 1.11.2023-30.10.2024.

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 3,8 miljoonaa euroa (alv 0 %). Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun sitoumuksettoman arvon perusteella huomioiden, että optiokaudella suun terveydenhuolto hankkii Hygga Oy:ltä 440 viikkotuntia

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollon ostopalveluhankinta on kilpailutettu vuonna 2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankinnan periaatteet ja ehdot 10.12.2019 § 311.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 3.4.2020 § 21.

Hankinnan perussopimuskausi alkoi 1.11.2020 ja päättyy 30.10.2023.

Optiokausi

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Sopimusehtojen mukaan tilaajan tulee päättää optiokauden käyttöönotosta viimeistään kuusi kuukautta ennen optiokauden alkamista.

Optiokaudella tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua hankitaan tilaajan tarpeen mukaan.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta. Optiokaudella 1.11.2023 -30.10.2024 noudatetaan sopimuksen HEL 2019-003220 ehtoja ja hintoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä 30.10.2023.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 10.12.2019 § 311. Lautakunta on päätöksessään oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

This decision was published on 21.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sinikka Varsio, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 050 358 3753

sinikka.varsio@hel.fi

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja