Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskitetyt sijaiskulut 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-003841
More recent handlings
§ 50

Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskitetyt sijaiskulut 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää sijaiskulujen maksamisesta perusopetuspalvelukokonaisuuden keskitetyistä määrärahoista (sisäinen tilausnumero 1430000121) liitteessä mainittuihin seminaareihin, työpajoihin,
tapahtumiin ja kokeiluihin.

Päätöksen perustelut

Perusopetuspalvelukokonaisuuden opettajille suunnattuja seminaareja,
tapahtumia ja työpajoja järjestetään vuosittain. Näihin tilaisuuksiin osallistuville opettajille palkattavien sijaisten sijaiskulut maksetaan keskitetyistä määrärahoista. Perusopetuspalvelukokonaisuuden vuoden 2023 arvioidut keskitetyt sijaiskulut ovat yhteensä 53100 euroa.

This decision was published on 26.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mervi Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 80498

mervi.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja