Vahingonkorvaus, esinevahinko, henkilövahinko, 21.2.2023, Keskuspuistontaival

HEL 2023-003854
More recent handlings
§ 23

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close