Maksuhyvitys, kirjastomaksut

HEL 2023-004043
More recent handlings
§ 10

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kirjastopalvelujen johtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close