Vuokraus, toimitila, Tahvonlahden ala-aste ja Tahvonlahden päiväkoti, Gunillankuja 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004110
More recent handlings
§ 7

Vuokraus, tilat, Tahvonlahden ala-aste sekä LPK Tahvonlahden esikoululaiset, Gunillankuja 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Tahvonlahden ala-asteen (Popa) sekä LPK Tahvonlahden esikoululaisten (Vare) väistötilaksi, osoitteessa Gunillankuja 3, kohdenumero 6837, sijaitsevat kaksi tilaelementtirakennusta huoneistoalaltaan (htm2) 2 142 m² suuruiset tilat määräaikaisesti ajalle 1.1.2023 – 31.7.2023.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 38,03 euroa/m²/kk, 81 454 euroa/kk, 977 456 euroa/vuosi. Vuokraerittelyt liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää Tahvonlahden ala-asteen sopimukset 211027299, 211022032 sekä LPK Tahvonlahden sopimuksen 211023077 päättyväksi 31.12.2022. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

Paviljonkiratkaisu on vuonna 2019 tarvittu väistötilaksi koulun 330 oppilaalle sekä 50 esikoululaiselle. Käyttäjät eivät ole maksaneet tilasta vuokraa aiemman vuokramallin mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.10.2022 kokouksessaan kaupungin toimitilojen sisäisestä vuokrauksesta noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet käyttöönotettaviksi 1.1.2023 alkaen ja kehotti kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelua päivittämään kaikki sisäiset vuokrasopimukset vastaamaan uuden pääomavuokramallin periaatteita sekä toteuttamaan maksulajien päivitykset.

1.8.2019 – 31.12.2022 väliseltä ajalta laskuttamattomat väistökulut 1 100 000 euroa sisällytetään Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus hankkeesta 2821P20048 tulevaan uuteen vuokraan aiemman vuokramallin mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päättänyt 13.6.2019 § 62 oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hankesuunnitelmat.

Tekninen johtaja on hyväksynyt väistötilojen 29.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman 30.7.2019.Päätöksessä mainitaan, että Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on antanut puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta ja hankkeen kustannusvaikutuksista.

Tila jatkaa Tahvonlahden ala-asteen laajennuksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisätilana, kunnes Kruunuvuorenrantaan rakentuu uusi koulu.

This decision was published on 24.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö