Luottokortin hankinta, S-Business, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelut, läntinen nuorisotyö

HEL 2023-004150
More recent handlings
§ 4

S-Business yhteiskäyttökortin hankkiminen Helsingfors svenska ungdomsarbetelle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hankkia seuraavalle yksikölle S-Business-kortin:

Helsingfors svenska ungdomsarbete, Hesua Fredi ja Oodi

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoituksenmukaista, että lähin viranhaltija päättää maksukortin hankkimisesta

Hesua Fredin ja Oodin korttia tarvitaan toimintaan liittyviin elintarvikeostoihin. Ostoraja on 1000 euroa/kuukausi.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, Kuvan toimintaohje 24.11.2022.

This decision was published on 27.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö