Vuokraus, Vuoniityn peruskoulu, Heteniityn toimipiste, Lohikäärmeenpolku 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004183
More recent handlings
§ 8

Vuokraus, Vuoniityn peruskoulu, Heteniityn toimipiste, Lohikäärmeenpolku 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Vuoniityn peruskoulun (Popa) Heteniityntien toimipisteen väistötilaksi, osoitteessa Lohikäärmeenpolku 5, kohdenumero 6841, sijaitsevat kolme tilaelementtirakennusta huoneistoalaltaan (htm2) 1 224 m² suuruiset tilat määräaikaisesti ajalle 1.1.2023 - 30.6.2024.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on RAK001 18,60 euroa/m/kk, RAK002 20,28 euroa/m/kk, RAK003 20,18 euroa/m/kk, 23 663 euroa/kk, 283 969 euroa/vuosi.
Vuokraerittelyt liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen sopimukset 211028573 ja 211022915 päättyväksi 31.12.2022. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

Paviljonkiratkaisut on rakennettu vuonna 2016 ja 2019. Ne ovat toimineet mm. Tehtaanpuiston yläasteen väistötiloina, Mustakiven korttelitalon väliaikaistiloina, aikuisten perusopetuksen lisätiloina ja nyt ne toimivat Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteen väistötiloina.

Heteniityn toimipiste on joutunut siirtymään osoitteessa Heteniityntie 4 sijaitsevasta koulurakennuksesta kiireellisesti syksyllä 2022 väistötiloihin. Väistötiloihin tehtiin pieniä toiminnan vaativia muutostöitä ennen käyttöönottoa. Koulun toiminta toteutetaan lukuvuosina 2022–2023 sekä 2023–2024 Heteniityntie 4 osoitteessa sijaitsevassa lisätilapaviljongissa sekä Lohikäärmeenpolku 5 osoitteessa sijaitsevissa väistötilapaviljongeissa. Heteniityntie 4 osoitteessa sijaitseva koulurakennus odottaa perusparannuksen alkamista vuonna 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.10.2022 kokouksessaan kaupungin toimitilojen sisäisestä vuokrauksesta noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet käyttöönotettaviksi 1.1.2023 alkaen ja kehotti kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelua päivittämään kaikki sisäiset vuokrasopimukset vastaamaan uuden pääomavuokramallin periaatteita sekä toteuttamaan maksulajien päivitykset.

Paviljonkeihin on haettu jatkorakennuslupa vuonna 2022 ja se on voimassa tällä hetkellä 21.6.2024 asti.

Väistötilat on toteutettu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

This decision was published on 24.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö