Vuokraus, Haagan peruskoulu, Hoplaxskolan väistötila, Isonnevantie 16 C, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004313
More recent handlings
§ 10

Vuokraus, Haagan peruskoulu, Hoplaxskolan väistötila, Isonnevantie 16 C, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Isonnevantie 16 C, kohdenumero 4530, sijaitsevasta rakennuksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Hoplaxskolan Haagan yksikön (Sves) väistötilaksi huoneistoalaltaan (htm2) 407,5 m², Haagan päiväkodille (Vare) 138,5 m² ja Haagan peruskoululle (Popa)138 m². Lisäksi yhteiskäyttötiloja on 5403 htm2. Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia siten, että vuokrasopimus alkaa 1.1.2023. Irtisanomisaika on 12 kk.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 20,03 euroa/m²/kk, 121 935 euroa/kk, 1 463 217 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää Hoplaxskolanin sopimuksen 211023067 ja Haagan peruskoulun sopimuksen 211022107 päättyviksi 31.12.2022. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivätyn hankesuunnitelman 11.3.2020. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 21.1.2020.

Hoplaxskolan Haagan yksikkö on toiminut Haagan peruskoulussa väistötiloissa alkaen 1.6.2022. Käyttäjät eivät ole maksaneet tilasta vuokraa aiemman vuokramallin mukaisesti. 1.6.2022– 31.12.2022 väliseltä ajalta laskuttamattomat väistökulut ovat 232 118 euroa ja ne sisällytetään Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennus -hankkeesta 2821P21489 tulevaan uuteen vuokraan aiemman vuokramallin mukaisesti. Väistötilan tilakustannus jyvitetään Tilahankkeiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaan sisäisen vuokran ylittävältä osuudelta 30 vuoden poistoajalle toteutuman mukaan.

Väistötilat Hoplaxskolan Haagan yksikölle järjestetään Isonnevantie 16 C tiloihin, joista Haagan peruskoulun toimintaa on siirretty osoitteeseen Vanha viertotie 23.

Lisäksi tiloissa on Haagan peruskoulun ja Haagan päiväkodin toimintaa.

This decision was published on 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö