Vuokraus, lisävuokra, erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistilat, Nordenskiöldinkatu 20, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004437
More recent handlings
§ 9

Vuokraus, lisävuokra, erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistilat, Nordenskiöldinkatu 20, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti periä lisävuokraa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistiloista (Popa), Nordenskiöldinkatu 20, kohdenumero 4229, toiminnallisista muutostöistä, hankenumero 2821P21609, 3 968 euroa/kk 10 vuoden ajan alkaen 01.01.2023 ja päättyen 31.12.2032. Lisävuokra kohdistuu sopimukselle 211028722.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa tehtiin käyttöönotettavan pohjoissiiven tiloihin toiminnan tarpeiden ja turvallisuuden edellyttämät muutokset tiloihin, rakenteisiin, järjestelmiin ja varustukseen. Hankkeessa tehtiin myös kuntotutkimusten mukaan määritellyt korjaus- ja parannustoimenpiteet siten, että tilat ovat käyttöön otettaessa turvalliset ja terveelliset. Kasvatuksen ja koulutuksen osuus toteutuneista muutostöiden kustannuksista olivat 420 874 euroa (alv 0 euroa). Koska toteutus on ollut vuoden 2022 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2023.

Vuokrauspäätöksessä HEL 2022-014068 on määritelty, että perustamiskuluista aiheutuva lisävuokra tullaan lisäämään vuokrasopimukselle, kun enimmäishinnankorotus on käsitelty.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö