Hankinta, prosenttirahahankinta, Pakilanpuiston allianssin vaihe 2 (Elontien kiinteistö), kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-004480
More recent handlings
§ 19

Esitys Kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Pakilanpuiston allianssin vaihe 2:lle prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti esittää Kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata luonnoksen taiteilija

**********

Pakilanpuiston allianssin vaiheen 2, Elontien kiinteistöön prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM). HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa. Prosenttirahoin hankitut taideteokset liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM hallinnoi.

This decision was published on 05.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö , puhelin:

taru.tappola@hamhelsinki.fi

Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin:

jari.bjorklov@hamhelsinki.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja