Kustannusten korvaaminen vuonna 2023, henkilöstöliikunta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-004762
More recent handlings
§ 25

Kustannusten korvaaminen vuonna 2023, henkilöstöliikunta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä kaupunginkanslian henkilöstöosaston sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajaoston valmisteleman suunnitelman keskitetysti maksettavasta henkilöstöliikunnasta ajalle 1.1. - 31.12.2023 liitteen mukaisesti. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto korvaa henkilöstöliikunnasta aiheutuvat menot 150 000 (alv 0%) euroon asti. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala raportoi toteutumasta vuoden 2024 toukokuun loppuun mennessä henkilöstöosastolle. Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston tililtä 1836200005, henkilöstöliikunta (sisäinen tilaus).

Päätöksen perustelut

Henkilöstöliikunnan tukemisen tavoitteena on tarjota monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koko kaupungin henkilöstölle ja edistää kaupungin henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstöosaston vuoden 2023 budjetissa on varattu määräraha henkilöstön liikuntaan ja hyvinvointiin.

This decision was published on 17.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja