Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, lisähaku 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004796
More recent handlings
§ 48

Valtion erityisavustuksen hakeminen perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, lisähaku 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen ajalle 1.8.2023 – 31.12.2024.

Valtionavustuksen kokonaiskustannukset Kettu – kestävä tulevaisuus perusopetuksessa hankkeessa ovat 104 700 euroa, josta omarahoituksen osuus on 10 % eli 10 470 euroa. Omarahoitus katetaan kehittämispalveluiden määrärahasta. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset Torpparinmäen peruskoulun Luonnossa ja luonnosta oppimisen hankkeessa ovat 2700 euroa, josta omarahoituksen osuus on 10 % eli 270 euroa. Omarahoitus katetaan Torpparinmäen peruskoulun määrärahasta.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö Taina Torniaisen toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion erityisavustuksen perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen lisämäärärahan 2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 703 437 €.

Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeiden lisähaku muodostaa kehittämiskokonaisuuden yhdessä ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen hankkeiden ja ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelman kanssa. Toiminta nivotaan kokonaisuudeksi myös muiden ajankohtaisten kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien ja toimien kanssa.

Avustuksen tarkoituksena on perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen laatua ja läpäisevyyttä sekä edistävät kasvatuksen vihreää siirtymää perustuen kansalliseen opetussuunnitelmaan.

Kettu- kestävä tulevaisuus perusopetuksessa hankkeessa kehitetään alkuopetukseen sovellettava kestävän tulevaisuuden pedagoginen malli sekä siihen liittyvät materiaalit, joiden avulla oppilaiden ja opettajien ilmasto- ja kestävyysosaaminen sekä tulevaisuuslukutaito vahvistuu. Torpparinmäen peruskoulun Luonnossa ja luonnosta oppimisen hankkeessa kehitetään ulkona-oppimisen ja lähiluonnon hyödyntämisen edellytyksiä opiskelussa, ja laajennetaan tavoitteellisesti oppimisympäristöä koulun lähiluontoon.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 26.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja