Vuosikokous 2023 sekä valtakunnalliset museopäivät, Suomen museoliitto ry

HEL 2023-004801
More recent handlings
§ 17

Suomen museoliiton 101. vuosikokous 22.5.2024 sekä Valtakunnalliset museopäivät 22.-24.5.2024 Jyväskylässä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin viralliseksi kokousedustajaksi valtakunnallisten museopäivien yhteydessä 22.5.2024 Jyväskylässä pidettävään Suomen museoliiton 101. vuosikokoukseen kaupunginmuseon puolesta yksikön päällikön Jari Harjun. Samalla toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tai kulttuuri- ja kirjastojaosto eivät käyttäneet oikeuttaan nimetä kokousedustajaa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 29.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Reetta Heiskanen, museonjohtaja, puhelin: 09 310 32216

reetta.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja