Toivomusponsi, venäläisestä fossiilienergiasta irtautuminen sekä HSL-yhtymää koskeva omistajapoliittinen valmistelu

HEL 2023-004805
More recent handlings
Case 7. / 396 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta, jossa edellytetään selvitettävän mahdollisuudet palauttaa seniorien kertalippu puolella hinnalla

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa esitetään, että tulisi selvittää mahdollisuutta palauttaa ilman aikarajoitusta toimiva senioreiden kertalippu puolella hinnalla. Kertalippujen hinnoittelun viimeaikaisten hinnan korotusten vaikutuksia on syytä arvioida. Selvityksen tulee sisältää myös senioreiden kertalipun käyttöönoton vaikutukset.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kunnassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Tällä hetkellä aikuisten AB-vyöhykkeen kertalippu maksaa 3,10 euroa. Kertalippuja ovat oikeutettuja ostamaan 50 prosentin alennuksella Kelalta kansan- tai takuueläkettä tai kuntoutustukea saavat sekä 7–17-vuotiaat lapset. Sama alennus koskettaa myös kausi- ja lisävyöhykelippuja. Alle 7-vuotiaat lapset eivät tarvitse joukkoliikenteessä lippua.

70 vuotta täyttäneet ja opiskelijat saavat alennusta kausilippuista. Alennus on 40 %, jolloin 30 päivän AB-lippu maksaa 42,40 euroa, mikä vastaa 1,41 euroa päivää kohden. Kausilippu tulee näille ryhmille kertalippuja edullisemmaksi, jos kuukauden aikana tekee yli 13 joukkoliikennematkaa.

HSL on viime vuosina korottanut voimakkaasti helsinkiläisten eniten käyttämien AB-lippujen hintoja erityisesti kertalippujen osalta, kun saman aikaisesti pidempien matkojen lippujen hintoja on laskettu. HSL:n vuoden 2023 talouden toteutumaennuste osoittaakin, että lipunhintojen korotukset ovat vaikuttaneet lippujen kappalemääräiseen myyntiin erityisesti AB- ja BC-alueilla niin, että hinnankorotuksilla ei ole enää saavutettu tavoiteltua kasvua lipputuloissa. Tilanteen parantamiseksi HSL:n tulee selvittää kertalippujen hinnoittelua.

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt alennuslippujen hinnoittelua useamman kerran aiempina vuosina. Lausunnoissaan lautakunta on aina todennut, että alennusryhmille myönnettyjen alennusten ulottamista kertalippuihin tulee selvittää. Kokouksessaan 11.8.2020 antaessaan lausuntoa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kaupunkiympäristölautakunta totesi seniorilipuista, että alennuksen tulisi koskea kausilippujen lisäksi myös kertalippuja ilman aikarajoituksia. Senioreiden kertalippujen käyttöönoton vaikutukset on perusteltua selvittää osana kertalippujen hinnoittelun selvittämistä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Toivomusponsi

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara on tehnyt kaupunginvaltuustossa 5.4.2023 Vihreän valtuustoryhmän venäläisestä fossiilienergiasta irtautumisesta sekä HSL-yhtymää koskevaa omistajapoliittista valmistelua koskevan ryhmäaloitteen käsittelyn yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta palauttaa senioreiden kertalippu puolella hinnalla. Lippu toimisi ilman aikarajoitusta.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 15.8.2023 mennessä. Toivomusponnesta on pyydetty lausunto myös HSL:ltä.

Close

This decision was published on 10.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 09 310 37121

markku.granholm@hel.fi