Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Läntisen alueen Ruoholahden nuorisotyöyksikön Iris Helsingin nuoriso-ohjaajille

HEL 2023-005102
More recent handlings
§ 8

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, läntisen alueen Munkkiniemen nuorisotyöyksikön Iris Helsingin nuoriso-ohjaajille

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa Ruoholahden nuorisotyöyksikössä Iris Helsinki työntekijät, nimet erillisessä liitteessä, käyttämään hankittavaa S-Business luottokorttia, toimintaan liittyviä hankintoja varten, niin kauan kun he työskentelevät nimetyssä nuorisotyöyksiköissä, edellyttäen, että
- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

HL 51 §:n perusteella korjattu nuorisotyöyksikön nimi otsikossa ja kappaleessa, PP 20.4.2023

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa Munkkiniemen nuorisotyöyksikössä Iris Helsinki työntekijät, nimet erillisessä liitteessä, käyttämään hankittavaa S-Business luottokorttia, toimintaan liittyviä hankintoja varten, niin kauan kun he työskentelevät nimetyssä nuorisotyöyksiköissä, edellyttäen, että
- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (§22.9.2021 § 275): n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle.
Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 19.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Attachments

1. Liite S- Busineskortin käyttäjät Iris Helsinki1

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.