Vuokraus, tilat, päiväkoti Honkasuo, Perhosenkierto 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005286
More recent handlings
§ 17

Vuokraus, tilat, päiväkoti Honkasuo, Perhosenkierto 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Honkasuo, kohdenumero 2196, Perhosenkierto 5 sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoalaltaan 1248,5 htm². Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa olevia siten, että vuokrasopimus alkaa 1.6.2023 ja ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.5.2052. Irtisanomisaika on 12kk.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 30,89 euroa/m²/kk, 38 564 euroa/kk, 462 765 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Uudisrakennuksen tiloissa järjestetään varhaiskasvatus ja esiopetusta 1-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on tilapaikkoja noin 150 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilökuntaa noin 25-30 riippuen lasten ikäjakaumasta. Päiväkodille on rakennettu aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Päiväkotitoiminnan lisäksi osa uudisrakennuksen tiloista on iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten varattavissa ja käytettävissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut LPK Honkasuon hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 22.10.2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 19.9.2019 hyväksynyt päiväkotitilan hankesuunnitelman § 85 (HEL 2019-008687).

This decision was published on 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö