Vuokraus, väistötila, Parmaco Oy, Kiiliänkuja 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005296
More recent handlings
§ 13

Vuokraus, väistötila, Parmaco Oy, Kiiliänkuja 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (Vare) käyttöön osoitteessa Kiiliänkuja 3, kohdenumero 6942 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksen, huoneistoalaltaan 1269,5 m². Vuokrasopimus on määräaikainen siten, että vuokrasopimus alkaa 1.4.2023 ja päättyy 31.7.2028.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 45,46 euroa/m²/kk, 57 709 euroa/kk, 692 513 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan tilaelementtitoimittajan, Parmaco Oy:n ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen mukaisia vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää LPK Tunturin sopimuksen 211022914 ja LP Mellunmäen sopimuksen 211022783 päättyväksi 31.3.2023. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhoilta sopimuksilta uudelle.

Päätöksen perustelut

Paviljonki päiväkoti toimii väistötilana alkuun LPK Tunturille ja Leikkipuisto Mellunmäelle. Seuraavat käyttäjät väistötiloissa ovat suunnitelmien mukaan LPK Kuovi, LPK Kontula sekä LPK Laakavuori. Kohteet ja aikataulut tarkentuvat ajan myötä, kun toteutuksessa olevien hankkeiden tilanne ja valmistuminen selviää tarkemmin.

LPK Tunturin korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.5.2021. Kasvatus ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 13.4.2021.

LP Mellunmäen korvaavan uudisrakennushankkeen 5.4.2022 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 19.5.2022. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 31.5.2022.

LPK Kuovin peruskorjaus alkaa loppuvuodesta 2023, jonka vuoksi kohteen tulee siirtyä väistötilaan ennen remontin alkua. Peruskorjauksen toteuttaa tilan omistaja, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy.

LPK Kontulan korvaavan uudiskohteen rakentaminen on merkitty rakentamisohjelmaan ajalla 03/2025–06/2026. Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja.

Laakavuoren korttelitalon uudishanke, jossa sijaitsee koulu ja päiväkoti, on merkitty rakentamisohjelmaan ajalla 01/2027–06/2028. Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja.

Väistötilat järjestetään vuokraamalla paviljonki kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ajalle 1.4.2023 - 31.7.2028. Tilat on suunniteltu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen tilapalveluiden kanssa. Tekninen johtaja on tehnyt paviljonkihanketta koskevan investointipäätöksen 21.7.2022.

Tilojen toimittaja vastaa rakennusteknisestä kunnosta. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa maanrakennus- ja perustamistöistä sekä leikkipihan toteuttamisesta ja ulkoalueiden ylläpidosta.

Määräaikainen rakennuslupa paviljongille on voimassa 10.11.2032 saakka.

This decision was published on 21.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö