Vuokraus, pukuhuonetila, Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto, Koirasaarentie 31, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-005497
More recent handlings
§ 18

Tarvepäätös pukuhuonetilojen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Koirasaarentie 31

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä päätöksen perusteluissa esitetyn tilatarpeen 113 m² suuruisen pukuhuonetilan vuokraamisesta kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön osoitteesta Koirasaarentie 31, Helsinki. Tila vuokrataan 1.5.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston tarvitsemat pukuhuone-, wc- ja henkilökunnan taukotilat on sijoitettu liikuntapuiston vieressä sijaitsevan päiväkodin yhteyteen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleva päiväkoti valmistui jo vuonna 2021, mutta liikuntapuiston rakentaminen oli tuolloin vasta alkuvaiheessa. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on sovittu, että pukuhuonetilat voidaan vuokrata kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön siinä vaiheessa, kun liikuntapuisto on valmistunut.

Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston rakentaminen on yhä kesken, mutta puistossa sijaitseva iso jalkapallokenttä on jo valmistunut. Kentän toiminta ja varausvuorot alkavat toukokuussa, joten myös pukuhuonetilat tarvitaan käyttöön jo tässä vaiheessa.

Pukuhuonetilojen vuokrasopimus alkaa 1.5.2023 ja on voimassa toistaiseksi, molemminpuolisin 12 kuukauden irtisanomisajoin. Vuokrattava tila on 113 m² ja sen ylläpidon ja yleiskustannuksen sisältävä kokonaisvuokra on 3 541 euroa kuukaudessa (31,34 e/m²/kk) eli 42 494 euroa vuodessa. Tarkempi kaupunkiympäristön toimialan tekemä vuokraerittely on liitteenä. Pukuhuoneesta aiheutuvat vuokrakustannukset on huomioitu toimialan vuoden 2023 vuokrabudjetissa. Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 28.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Jarkko Rantanen, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 87000

jarkko.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Pukuhuonetilojen vuokralaskelma, Koirasaarentie 31

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.