Ohje, liikunnanohjauksen turvallisuusohjeet, liikuntapalvelukokonaisuus

HEL 2023-005840
More recent handlings
§ 15

Liikunnanohjauksen turvallisuusohjeet

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti hyväksyä liikunnanohjauksen turvallisuusohjeet.

Päätöksen perustelut

Ohjeen tarkoituksena on antaa liikunnanohjaajille tietoja turvallisuusasioiden suhteen, jotta jokainen työntekijä osaa omassa toiminnassaan riittävästi ennakoida turvallisuusasioita sekä toimia oikein mahdollisessa häiriötilanteessa. Liikunnan ohjauksen turvallisuuteen liittyy työntekijöiden työturvallisuus, asiakkaiden turvallisuus sekä tilojen ja välineiden turvallisuus.

Tämä ohje ei korvaa työturvallisuuteen liittyviä muita ohjeita eikä esimerkiksi toimipistekohtaisia turvallisuusohjeita. Sen sijaan se toimii yleisohjeena, jota työntekijät voivat soveltaa omaan työhönsä ja kulloiseenkin työympäristöön.

This decision was published on 02.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Lökfors, tiimiesimies, puhelin: 09 310 33972

johanna.lokfors@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö