Palkasta päättäminen, vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki

HEL 2023-005861
More recent handlings
§ 28

Vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus ajanjaksolla 2.5.2023–30.9.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingissä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jo vahvistetun vuosiloman siirrosta maksettavasta 450€ kertakorvauksesta, kun työntekijä suostuu siirtämään tai keskeyttämään jo vahvistetun vuosilomansa. Vuosiloman siirtymisestä maksettavaa kertakorvausta koskeva päätös vastaa sisällöllisesti ajanjaksolla aiemmin käytössä ollutta menettelyä. Aloite vuosiloman siirtoon on täytynyt tulla työnantajalta aikaisintaan 2.5.2023 ja
viimeistään 30.9.2023.

Päätöksen perustelut

Koronan ja koronapalautumiseen liittyvän hoito- ja palveluvelan turvaamiseksi on perusteltua jatkaa kertakorvausta vuosilomien siirtämisestä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa kesälomakaudella 2023. Mikäli em. ajanjaksolla ilmenee sellaista lisätyövoiman tarvetta, jota ei muilla keinoilla pystytä järjestämään, voidaan työsopimussuhteisen henkilöstön kanssa neuvotella vapaaehtoisesta vuosiloman keskeyttämisestä,
peruuttamisesta ja siirtämisestä potilasturvallisuuteen perustuen.

This decision was published on 09.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31076

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja