Palkasta päättäminen, palkkaetu koulutuksen ajalta varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöitymisestä, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-005883
More recent handlings
§ 29

Palkkaetu koulutuksen ajalta varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöitymisestä, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. 1000+ hanke

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksessa työskenteleville henkilöille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta ja jotka opiskelevat monimuotokoulutuksena varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen tähtääviä kasvatustieteen kandidaatin opintoja (180 op), voidaan maksaa opintoja varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään 74 päivän ajalta toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin: Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei kelpoisuuden suorittamisen jälkeen omasta syystään työskentele varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä tai jos hän omasta syystään eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö on suorittanut kelpoisuuden.

Päätöksen perustelut

Vuonna 2021 on käynnistynyt valtakunnallisena koulutusyhteistyönä (1000+ -hanke) monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (kasvatustieteen kandidaatti 180op). Koulutus on käynnistynyt seitsemässä yliopistossa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ammatillisissa tehtävissä toimiville ja koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Koulutuksen kesto on noin kaksi ja puoli vuotta. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä.

Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut opetusharjoittelut sekä opinnäytetyö.

Helsingissä on pula kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Edellä kuvattu koulutuksen tuki kohdistetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksessa työskenteleville, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta. Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöitymistä monimuotokoulutuksessa koskeva päätös tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa toistaiseksi.

Tämän päätöksen periaatteita voidaan soveltaa myös aikaisempiin, samaa asiaa eli varhaiskasvatuksen opettajan (1000+) monimuotokoulutusta koskeviin päätöksiin siltä osin, kun opintojen määritelmää on tällä päätöksellä laajennettu.

This decision was published on 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31076

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja