Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-006087
More recent handlings
§ 67

Valtion erityisavustuksen hakeminen luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta perusopetukseen luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin 1.8.2023–31.12.2025.

Valtionavustuksen kokonaiskustannukset Kulttuuripolun kirjavinkkaus lentoon -hankkeessa ovat 90 000 euroa, josta omarahoituksen osuus on 5 % eli 4 500 euroa. Omarahoitus katetaan kehittämispalveluiden määrärahasta.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö Taina Torniaisen toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti keväällä 2023 haettavaksi valtion erityisavustuksen luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 800 000 euroa.

Toiminta-avustuksen tavoitteena on vahvistaa ja edistää paikallista tai alueellista lukutaitotyötä. Avustettavassa toiminnassa pyritään vahvistamaan lasten, nuorten tai aikuisten lukutaitoa.

Kulttuuripolun kirjavinkkaus lentoon -hankkeen tavoitteena on tiivistää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kirjastopalveluiden yhteistyötä, erityisesti kehittämällä kaikkien Helsingin kaupungin seitsemäsluokkalaisten lukemisen kulttuuria ja lukuintoa vahvistavaa, kulttuuripolkuun kuuluvaa kirjavinkkaustapahtumaa.

Hanke tukee Helsingin kaupungin sekä perusopetuksen keskeistä strategista tavoitetta "Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin".

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 22.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja