Oikaisuvaatimus, rakennuslupa, päätös 13.4.2023 § 177, 39-0842-23-A

HEL 2023-006124
More recent handlings
§ 2

Rakennuslupapäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Asian käsittely rakennusvalvontapalveluissa raukeaa.

Päätöksen perustelut

Rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2:n lupa-arkkitehti myönsi ********** hakemuksesta 13.4.2023 § 177, tunnus 39-0842-23-A, rakennusluvan asuinpientalon ja talousrakennuksen rakentamiseen Tapaninkylän tontille **********

********** haki 2.5.2023 rakennuslupapäätökseen oikaisua ja vaati rakennuslupapäätöksen muuttamista oikaisuvaatimuksesta ilmenevin perustein.

********** on 8.6.2023 lähettämällään kirjelmällä peruuttanut oikaisuvaatimuksensa.

Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, päätöksen antaminen oikaisuvaatimukseen raukeaa. Näin ollen rakennuslupa on lainvoimainen. Asiakirjat on arkistoitu Lupapisteeseen LP-091-2022-00237.

Sovelletut oikeusohjeet hallintolaki 43 §, 44 §, 45 §, 48 § ja 49b § 3 mom. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

This decision was published on 13.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26218

pentti.ruuska@hel.fi

Decisionmaker

Pentti Ruuska
yksikön päällikkö