Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikössä 1.6.2023 alkaen

HEL 2023-006967
More recent handlings
§ 30

Sijaisten määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikössä 1.6.2023 alkaen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että viestintäosaston osallisuusyksikön päällikön ja tiimien esihenkilöiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat alla mainitut:

Osallisuusyksikkö, osallisuusjohtaja

1. sijainen neuvontapäällikkö

2. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

3. sijainen osallisuuspäällikkö

4. sijainen kumppanuuspäällikkö

5. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

6. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

Tiimipäälliköiden sijaiset:

Digiosallisuus, digiosallisuuden päällikkö

1. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

2. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

3. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

4. sijainen osallisuuspäällikkö

5. sijainen neuvontapäällikkö

6. sijainen kumppanuuspäällikkö

Kumppanuus, kumppanuuspäällikkö

1. sijainen digiosallisuuden päällikkö

2. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

3. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

4. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

5. sijainen osallisuuspäällikkö

6. sijainen neuvontapäällikkö

Neuvonta, neuvontapäällikkö

1. sijainen kumppanuuspäällikkö

2. sijainen digiosallisuuden päällikkö

3. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

4. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

5. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

6. sijainen osallisuuspäällikkö

Osallisuus, osallisuuspäällikkö

1. sijainen neuvontapäällikkö

2. sijainen kumppanuuspäällikkö

3. sijainen digiosallisuuden päällikkö

4. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

5. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

6. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

Ruoka-aputoiminta, ruoka-aputoiminnan päällikkö

1. sijainen osallisuuspäällikkö

2. sijainen neuvontapäällikkö

3. sijainen kumppanuuspäällikkö

4. sijainen digiosallisuuden päällikkö

5. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

6. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

Sovittelutoiminta, sovittelutoiminnan päällikkö

1. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

2. sijainen osallisuuspäällikkö

3. sijainen neuvontapäällikkö

4. sijainen kumppanuuspäällikkö

5. sijainen digiosallisuuden päällikkö

6. sijainen yhteisötalotoiminnan päällikkö

Yhteisötalotoiminta, yhteisötalotoiminnan päällikkö

1. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

2. sijainen ruoka-aputoiminnan päällikkö

3. sijainen osallisuuspäällikkö

4. sijainen neuvontapäällikkö

5. sijainen kumppanuuspäällikkö

6. sijainen digiosallisuuden päällikkö

Yhteisötalotoiminnan alatiimeissä sijaisuus on seuraava:

Yhteisötoiminta, johtavan yhteisökoordinaattorin sijainen on ryhmätoiminnan koordinaattori

Ryhmätoiminta, ryhmätoiminnan koordinaattorin sijainen on johtava yhteisökoordinaattori.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön luvun 10 kohdan 10.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tarvittaessa muiden esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt sijaiset ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esihenkilölle.

This decision was published on 25.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Rhea Sundén, suunnittelija, puhelin: 09 310 40639

rhea.sunden@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja