Vuokraus, varastotila, Arabianrannan kirjasto, Hämeentie 135, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-007286
More recent handlings
§ 23

Tarvepäätös varastotilan vuokraamisesta Arabianrannan kirjaston käyttöön, Hämeentie 135

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä päätöksen perusteluissa esitetyn tilatarpeen 21 m² suuruisen varastotilan vuokraamisesta kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelukokonaisuuden Arabianrannan kirjaston käyttöön osoitteesta Hämeentie 135, Helsinki. Tila vuokrataan 1.6.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Arabianrannan kirjastossa on henkilökunnan käytössä erilliset noin 20 m² moduulityötilat, joihin sisältyy noin 5 m² suuruinen varastotila. Pieni varastotila on otettu osittain työhuonekäyttöön, eikä varastotilaa ole riittävästi. Nyt vuokrattava erillinen varastotila sijaitsee kirjaston kanssa samassa kiinteistössä ja tila liitetään osaksi kirjaston voimassa olevaa vuokrasopimusta.

Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa varastotilan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ja tekee tilasta sisäisen vuokrauksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Tilan vuokrasopimus alkaa 1.6.2023 ja se on voimassa toistaiseksi. Vuokrattava tila on 21 m² ja sen arvonlisäveroton tilavuokra on 210 euroa kuukaudessa (10 €/m²/kk) eli 2 520 euroa vuodessa. Vuokra sidotaan huhtikuu 2023 indeksiin (pisteluku 2289). Vuokra tarkistetaan vuosittain tammi- ja heinäkuussa. Ensimmäinen tarkistus on tammikuussa 2024. Tilavuokran lisäksi kaupunkiympäristön toimiala perii yleiskustannusta 0,67 €/m²/kk.

Muiden sopimusehtojen osalta noudatetaan alkuperäisen kirjastotilan vuokrasopimuksen ehtoja ja vastuunjakoa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 01.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Harri Sahavirta, Kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85655

harri.sahavirta@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja