Hankerahoitus, Mediamaisema - luova osaaminen ja innovaatiot, ESR+ rahoitusohjelma, kaupunginkanslia

HEL 2023-007491
More recent handlings
§ 38

Osallistuminen ESR+ rahoitushakuun hankkeella “ Mediamaisema - luova osaaminen ja innovaatiot”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen ESR+, valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen rahoitusohjelmaan (80%). Rahoitusta haetaan Mediamaisema - luova osaaminen ja innovaatiot (Mediainno) hankkeelle.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 347 593 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 278 074 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 69 519 euroa.

Päätöksen perustelut

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen -haun tavoitteena on vahvistaa mm. luovien alojen liiketoimintaosaamista, kuten markkinointia, myyntiä, tuote- ja palvelukehitystä, digitaalista osaamista, IPR-osaamista, johtamista, kansainvälistymistä ja hankintaosaamista sekä maahanmuuttajien osaamista. Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen ja muiden alojen yhteisiä luovan osaamisen monialaisia toimintamalleja.

Helsinki vahvistaa toimillaan kulttuuri- ja luovien alojen uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämistä, eri toimialojen yritysten ristiin pölyttävää verkostoitumista ja uutta luovaa yhteistyötä. Toimenpiteillään Helsinki edesauttaa toimijoita kehittämään uudenlaisia toimintamalleja, liiketoimintakonsepteja sekä tuotteita ja palveluita, joilla voidaan vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Helsinki panostaa pienten yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tarjoamalla yritysneuvonta- ja asiantuntijapalveluita pienille ja alkuvaiheen yrityksille sekä freelancereille.

Ryhmähankkeen pääkoordinaattorina toimii Metropolia, osatoteuttajina Helsingin kaupunki, Turku Science Park Oy ja KREAM Helsinki osuuskunta. Hanke toteutetaan 1.9.2023-31.7.2026 välisenä aikana.

ESR + rahoitusta haetaan valtakunnallisesta Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ohjelmasta (80%). Hankkeen kokonaisbudjetti on arviolta 1,1 miljoonaa euroa. Helsingin budjettisosuus on 347 593 euroa, josta omarahoitusosuuden osuus on 69 519 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö