Hankinta, optio, Fiilari-henkilöstökysely, kaupunginkanslia

HEL 2023-007607
More recent handlings
§ 34

Henkilöstökyselyn optiovuosien käyttäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti, että henkilöstökyselyn optiokausi otetaan käyttöön 22.5.2023 alkaen ja sopimus tehdään kahden (2) optiovuoden ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Vibemetrics Oy:n (2988220-3)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 42 568 euroa.

Sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Henkilöstöjohtaja on tehnyt päätöksen 26§/2021 23.04.2021 Henkilöstökyselyn hankinnasta. Päätös sisältää mahdollisuuden optiovuosiin.

Optiovuosien käyttöönotosta sovittiin sopimustoimittajan kanssa vuoden 2021 henkilöstökyselyn jälkeen.

This decision was published on 06.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Anttila, asiantuntija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja