Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tietohallintopalveluissa

HEL 2023-007712
More recent handlings
§ 9
This decisionmaker is no longer active

Tietohallintopalvelujen sijaisten määrittäminen

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti, että 12.6.2023 alkaen jatkuvat palvelut ja sovellustuki -yksikön ict-palvelupäällikön (043428) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä seuraavasti:

vastaava ict-asiantuntija, 021170
vastaava ict-asiantuntija, 083335
tietotekniikkapalvelujen esimies, 018846

Digitalisaatio ja kehittäminen -yksikön ict-kehityspäällikön (043429) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä seuraavasti:

johtava asiantuntija, 023454
kehityspäällikkö, 044860
ict-asiantuntija, 043459

Tietojohtaminen ja tilastopalvelut -yksikön tilastopäällikön (035981) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä seuraavasti:

vastaava asiantuntija, 027995
projektiasiantuntija, 044794
projektipäällikkö, 019405

Tämä päätös on voimassa 12.6.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa tietohallintopäällikön 27.4.2022 tekemän päätöksen § 17.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä, hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viran- tai toimenhaltija.

This decision was published on 07.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Pirinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 58382

nina.pirinen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja