Ateriakorvaus, kouluruoan valmistaminen oppilaalle, Keinutien ala-aste

HEL 2023-007766
More recent handlings
§ 81

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Perusopetusjohtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close