Hankinta, optio, asunnottomien asumispalveluiden tuettu asuminen, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-007988
More recent handlings
§ 72

Optiokauden käyttöönotto, asunnottomien asumispalveluiden tuettu asuminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että asunnottomien asumispalvelujen tuetun asumisen hankinnassa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden mittainen optiokausi ajalle 1.1.2024−31.12.2025. Optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoin sen mukaisesti kuin se on voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Asunnottomien asumispalvelujen tuetun asumisen hankinnassa palveluntuottajina Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakkaille toimivat seuraavat palveluntuottajat:

Asunnottomien asumispalvelu, jossa palveluntuottaja järjestää sekä asunnon että tuen (osa-alue 1):

- Betesda-säätiö sr
- Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf
- Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
- Hoito- ja kuntoutuskoti Karissimo Oy
- Sininauha Oy
- Suoja-Pirtti ry
- Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr
- Suur-Helsingin Valkonauha
- Vailla Vakinaista Asuntoa ry

Optiokausi otetaan käyttöön hankinnan osa-alueella 1. Hankinnan osa-alueella 2 (asunnottomien asumispalvelu, jossa palveluntuottaja järjestää tuen kaupungin osoittamaan kiinteistöön) sopimuskausi on päättynyt 30.6.2021.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0 %) kahden vuoden optiokaudelle on noin 34 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 16.6.2020, § 98 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään asunnottomien asumispalveluiden tuetun asumisen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on päätöksellään 2.11.2020, § 62 päättänyt asunnottomien asumispalvelujen tuetun asumisen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 1.1.2021−31.12.2023. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

This decision was published on 22.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 33344

taru.neiman@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja