Hankinta, optio, päihdehuollon asumispalvelut, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-007991
More recent handlings
§ 70

Optiokauden käyttöönotto, päihdehuollon asumispalvelut

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että päihdehuollon asumispalvelujen hankinnassa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden optio ajalle 1.1.2024−31.12.2025. Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta, vaan optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoilla sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Päihdehuollon asumispalvelujen palveluntuottajina Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakkaille toimivat seuraavat palveluntuottajat:

- Betesda-säätiö sr
- Humanan Kallio Oy
- Katto-Kodit Oy
- Palvelukoti Kolmikoti Oy
- Samaria rf
- SiniVida Oy
- Suoja-Pirtti ry
- Suur-Helsingin valkonauha ry
- Syväpuro Oy

Optio otetaan käyttöön myös hankinnan kohteeseen 1 (päihdehuollon tuettu asuminen) valitun JST Solum Oy:n uuden perustettavan yksikön osalta.

Hankinnan kohteeseen 2 (päihdehuollon palveluasuminen) valittiin Suoja-Pirtti ry:n kaksi yksikköä, joista Leppävaaran asumispalveluyksikön toiminta on lakannut. Optio otetaan käyttöön Suoja-Pirtti ry:n Kotkankadun huoltokodin osalta.

Hankinnan sitoumukseton arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo kahden vuoden optiokaudelle on noin 7 200 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 25.5.2021, § 105 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään päihdehuollon asumispalvelujen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt 2.11.2021 § 75 päätöksen päihdehuollon asumispalvelujen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 1.1.2022−31.12.2023. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

This decision was published on 22.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuula Hiltunen, johtaja, puhelin: 09 310 42852

tuula.hiltunen@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja