Henkilökunnalle maksettavat korvaukset jononpurkutyöstä, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-008253
More recent handlings
§ 37

Jononpurkutyöstä hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle maksettavat korvaukset 1.6.2023 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa jononpurkutyöstä hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle maksettavat korvaukset 1.6.2023 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Oikea-aikaisten terveyspalveluiden turvaaminen sekä jononpurkutyötä tekevän henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi korotetaan Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla maksettavia paikallisten sopimusten mukaisia jononpurkutyöstä maksettavia korvauksia.

This decision was published on 15.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus jononpurku hoitohenkilökunta 1.6.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.