Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityön manner/itä-tiimi, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-247-23

HEL 2023-008298
More recent handlings
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityön manner/itä-tiimi, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-247-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 035336, toimintayksikkö 395660, työpiste 100120) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan uudelleen haettavaksi myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 07.02.2022.

Avoin virka on ollut haettavana 19.05.–02.06.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely nuorten ja nuorten verkostojen kanssa. Ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Eduksi luettiin kokemus nuorten sosiaalityöstä sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän ja Apotti-järjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Yksi hakijoista perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kukaan hakijoista ei täyttänyt asetettuja kelpoisuusehtoja.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 15.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Silva Linnahalme-Triana, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62627

silva.linnahalme-triana@hel.fi

Decisionmaker

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.