Luottokortin hankinta, yhteiskäyttökortti, S- Business, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Oodin nuorisotila

HEL 2023-008553
More recent handlings
§ 12

S-Business yhteiskäyttökortin hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Oodin nuorisotilalle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hankkia seuraaville Eteläisen nuorisityöyksikön toimipisteelle Oodin nuorisotila S-Business-kortin luottorajana 1000€

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan luottokortin hankintaohjeen mukaan lähin viranhaltija päättää erityisluottokortin hankinnasta.
Oodin nuorisotilassa korttia tarvitaan pienhankintoihin S-ryhmän ostoissa.

S-ryhmä on siirtynyt käyttämään S-Business-korttia kaikissa toimipisteissä. S-ryhmän kaupat eivät enää ota vastaan Bosteja, vaan tilalle tarjotaan S-Business-korttimahdollisuutta.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 21.11.2022.

This decision was published on 21.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö