Perusopetukseen valmistavan suomenkielisen opetuksen ryhmien kohdentaminen lukuvuonna 2023-2024

HEL 2023-008594
More recent handlings
§ 63

Perusopetukseen valmistavan suomenkielisen opetuksen ryhmien kohdentaminen lukuvuonna 2023-2024

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien kohdentamisesta lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:

Aleksis Kiven peruskoulu, 2 ryhmää
Haagan peruskoulu, 2 ryhmää
Herttoniemenrannan ala-asteen koulu,1 ryhmä
Itäkeskuksen peruskoulu, 1 ryhmä
Kallion ala-asteen koulu, 2 ryhmää
Kankarepuiston peruskoulu, 1 ryhmä
Kannelmäen peruskoulu , 3 ryhmää
Keinutien ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Kontulan ala-asteen koulu, 3 ryhmää
Maatullin ala-asteen koulu, 3 ryhmää
Malminkartanon ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Meilahden yläasteen koulu, 1 ryhmä
Mellunmäen ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Merilahden peruskoulu, 3 ryhmää
Metsolan ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Myllypuron peruskoulu, 2 ryhmää
Pihlajiston ala-asteen koulu, 2 ryhmää
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu, 2 ryhmää
Pitäjänmäen peruskoulu, 1 ryhmä
Porolahden peruskoulu, 1 ryhmä
Puistopolun peruskoulu, 1 ryhmä
Pukinmäenkaaren peruskoulu, 1 ryhmä
Puotilan ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Ressun peruskoulu, 2 ryhmää
Ruoholahden ala-asteen koulu, 2 ryhmää
Sakarinmäen peruskoulu, 1 ryhmä
Snellmanin ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, 2 ryhmää
Suutarinkylän peruskoulu, 2 ryhmää
Tahvonlahden ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Tapanilan ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Vesalan peruskoulu, 2 ryhmää
Vuoniityn peruskoulu, 2 ryhmää
Yhteensä 53 ryhmää

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 10.5.2022 (§22) perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen opetuksen järjestämispaikoista. Lisäksi jaosto päätti, että perusopetusjohtaja saa toimivallan päättää valmistavan opetuksen järjestämisestä 1-5 muussa koulussa, mikäli valmistavan opetuksen lisäryhmien perustamiselle ilmenee tarvetta. Toimialajohtaja päättää ryhmien määrän vuosittain, koska päätös koskee kahta palvelukokonaisuutta, perusopetuspalveluja sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta. Mahdollisesti myöhemmin lukuvuoden aikana perustettavista ryhmistä tekee päätöksen kyseisen palvelukokonaisuuden johtaja.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 21.6.2016 (§62) hyväksymä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ohjaa muodostamaan opetusryhmiä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Valmistavan opetuksen opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Valmistavan opetuksen ryhmät on sijoitettu eri puolille kaupunkia. Oppilaat ohjataan keskitetysti ikäänsä vastaaviin ryhmiin kohtuullisen matkan päähän kotiosoitteesta. Oppilassijoittelussa huomioidaan myös ryhmien oppilasmäärä ja kokonaistilanne. Perusopetukseen valmistava opetus kestää yhden kalenterivuoden ajan. Oppilas voi kuitenkin jatkaa valmistavaa opetusta lukukauden loppuun asti, mikäli valmistavan opetuksen kesto tulee täyteen 1-2 kuukautta ennen lukukauden loppumista ja opettajat arvioivat, että oppilas ei ole saavuttanut valmistavan opetuksen tavoitteita.

Lukuvuoden 2023–2024 alussa perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiä käynnistetään 53. Perusopetuksen kouluissa ryhmistä 26 on vuosiluokkien 3-6 oppilaille, 16 vuosiluokkien 7–9 oppilaille ja yhdeksään ryhmään voidaan ottaa joustavasti sekä ala- että yläkouluikäisiä oppilaita tiettyjen luokka-asteiden puitteissa. Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toimii 2 ryhmää, johon ohjataan oppivelvollisuuden viimeisenä ikävuonna maahan muuttavia nuoria.

Kevään 2022 ja lukuvuoden 2022-2023 aikana perusopetukseen valmistavaan opetuksen oppilasmäärä ovat kaksinkertaistunut lukuvuoteen 2021-2022 verrattuna.Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmämuotoisessa opetuksessa on yhteensä noin 580 oppilasta (31.5.2023), joista noin 150 on Ukrainasta paenneista perheistä. Lisäksi oppilaita opiskelee inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa. Syksyllä 2023 valmistavassa ryhmämuotoisessa opetuksessa jatkaa 280 oppilasta.

Ukraina-kriisin ja muun maahan muuton seurauksena maahan tulevien kouluikäisten vuoksi oppilasmäärä valmistavassa opetuksessa kasvanee aiempien vuosien verran touko-syyskuun 2023 aikana. Nykyisillä ryhmillä (53 kpl) pystymme lukuvuonna 2023-2024 järjestämään valmistavan opetuksen ryhmämuotoista opetusta 630 oppilaalle. Uusia ryhmiä perustetaan tarvittaessa.

Suunnitelma ryhmämuotoisesti järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen kohdentamisesta on valmisteltu yhdessä rehtoreiden ja aluepäälliköiden kanssa.

This decision was published on 21.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Kristina Stenberg, koulutuskoordinaattori, puhelin: 09 310 29142

kristina.stenberg@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja