Hankinta, yhteishankinta, optiokausi, henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2023-008748
More recent handlings
§ 41

Henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut, optiokauden käyttäminen

Hankintajohtaja

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti, että Henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalveluiden optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään yhdeksi (1) vuodeksi:

6.10.2023 – 5.10.2024 väliseksi ajaksi sopimustoimittajan kanssa:
Osa-alue 2 Suorahakupalvelut – Rakentamisala: Eezy Personnel Oy (PD Personnel Development Oy Ltd) (2215096-6)


11.10.2023 – 10.10.2024 väliseksi ajaksi sopimustoimittajan kanssa:
Osa-alue 3 Suorahakupalvelut – IT- ja digiala: Barona IT Oy
(2080757-3)

6.10.2023 – 5.10.2024 väliseksi ajaksi sopimustoimittajan kanssa:
Osa-alue 4 Suorahakupalvelut – Kaupunkiorganisaation muut alat:
Eezy Personnel Oy (PD Personnel Development Oy Ltd)
(2215096-6)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 357 500 euroa.

Sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §211/2020, 3.12.2020 Henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut yhteishankinnasta. Päätös sisältää mahdollisuuden optiokauteen.

This decision was published on 30.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi, Kauppinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 70756

suvi.kauppinen@hel.fi

Decisionmaker

Sirkka Hiltunen
hankintajohtaja